Remote điều khiển từ xa 1 thiết bị 50m

  • Tầm xa điều khiển: 100m tối đa (không gian mở)
  • Kích thước: (LxWxH) 30x50x10mm

50.000

Thanh toán ngay
Danh mục: